Leden

De leden van de vereniging OMAR zijn onder meer alarmcentrales van verzekeraars, ambulancevervoerders met een specifieke buitenlandvergunning en KLM Health Services. Deze organisaties zijn lid van OMAR en stellen in dit verband kwaliteitsnormen op voor het internationaal vervoer – hetzij per vliegtuig of per ambulance – van patiënten.

 • Airport Medical Services
 • Allianz
 • ANWB alarmcentrale
 • Eurocross Assistance
 • SOS international
 • VHD
 • Broeder de Vries
 • BAS ambulance service
 • IMC
 • PIPe Assistance Solutions
 • Meditrans
 • VZA International
 • Wegmoo
 • Medic Mobility Service

Aspirant leden

De aspirant leden van OMAR is een lidmaatschap voor bepaalde tijd (voor de duur van een jaar na aanmelding). Het kan bijvoorbeeld gaan om nieuwe ambulancevervoerders met een buitenlandvergunning. Na een jaar kan het aspirant lidmaatschap worden omgezet in een lidmaatschap voor onbepaalde tijd. Aspirant leden zijn in het eerste jaar volwaardig lid van de vereniging en hebben dus stemrecht en betalen contributie aan OMAR.

Associate members

Associate Members onderschrijven de doelstelling van OMAR, maar zijn geen lid van de vereniging. Associate Members hebben geen stemrecht en betalen geen contributie aan de vereniging. Associate members worden door het bestuur van de vereniging als toehoorder toegelaten tot de algemene ledenvergadering van OMAR.