Helder. Internationaal. Samen.

Wie zijn wij?

OMAR staat voor Overlegorgaan Medisch Adviseurs Repatriëringorganisaties. Het initiatief voor OMAR is eind 80’er jaren van de vorige eeuw genomen door de Inspectie voor de Gezondheidszorg en vertegenwoordigers van alarmcentrales en repatriëringorganisaties. In toenemende mate groeide de behoefte om samenhang en afstemming te creëren in het complexe veld van internationaal medisch transport van patiënten.

Kwalitatieve verbetering van de medische repatriëring

Door het uniformeren van richtlijnen en protocollen voor de bij OMAR aangesloten organisaties werd de kwaliteit van het internationaal medisch transport sterk verbeterd.

De behoefte tot samenwerking werd nog versterkt door de grote vlucht van het aantal reizigers, en daarmee groei van het aantal te repatriëren patiënten. Ook het denken over de kwaliteit van de medische dienstverlening en een steeds mondiger wordende patiënt hebben onmiskenbaar hun invloed gehad op deze ontwikkeling.

Richtlijnen

Het standpunt van OMAR is dat het speerpunt van de aangesloten leden gericht dient te zijn op de te repatriëren patiënt waarbij de medische en verpleegkundige zorgbehoefte centraal staat. Om die reden zijn al jaren geleden richtlijnen geformuleerd voor artsen die werkzaam zijn bij alarmcentrales en repatriëringorganisaties die de minimumeisen aangeven per ziektebeeld gedurende het medisch transport door de lucht. Periodiek worden deze richtlijnen binnen OMAR geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. De laatste versie is van 2019.

Naast deze richtlijnen is er ook een set uitvoeringsprotocollen gedefinieerd voor internationaal vervoer over de weg.

Op deze wijze wordt door OMAR voortdurend gewerkt aan een kwalitatieve verbetering van de medische repatriëring.